PEPPOL burðarlagið undir samræmd rafræn innkaup

24.5.2013

Rafrænir reikningar og pantanir bjóða upp á mikla einföldun verkferla í afgreiðslu og bókhaldi. Mikil hagræðing felst í rafrænum viðskiptum þar sem mótaðilar nota sömu aðferðir. Ávinningur af hagræðingunni næst með samstilltu átaki tveggja eða fleiri aðila.

Eitt er að nota sömu staðla við reikningagerð og móttöku. Annað er að nota sama burðarlag.

Í fyrrahaust rann á enda í Evrópu stórt burðarlagsverkefni sem nefnist PEPPOL (Pan-European Public eProcurement On-Line). PEPPOL leiðin myndar burðarlag undir samræmd rafræn innkaup í Evrópu.

OpenPEPPOL samtökin eru nú tekin við af PEPPOL. Þetta eru hagnaðarlaus (non-profit) alþjóðasamtök, stofnuð 1. september 2012 og eru rekin samkvæmt belgískum lögum (Association Internationale Sans But Lucratif – AISBL). Nánar um OpenPeppol hér.

Alþjóðaviðskipti hafa færst mjög í vöxt, eins og vart hefur orðið við hér á landi. ICEPRO mælir eindregið með því að Íslendingar taki þátt í starfi OpenPEPPOL samtakanna. Nánar um það hér.

Hérlendir þjónustuaðilar geta nú þegar tengst PEPPOL netinu. Ekkert er því til fyrirstöðu að rafræn skeyti séu send og móttekin innanlands um Peppol netið. Því er brýnt að allir beiti sömu aðferðum við notkun þess.

Notkun á PEPPOL

Til þess að tryggja samræmda notkun PEPPOL hefur ICEPRO gefið út leiðbeiningar um notkunina. Þær hafa þegar verið kynntar fyrir þjónustuaðilum og er að finna með því að smella á hnappinn hér að neðan.